Hoevewinkel:

Vrijdag en zaterdag
9u tot 18u

Markten te Brugge:

Woensdag (markt)
Zaterdag ('t zand)
Zondag (ten briele)


 


 

Creatief / innovatief

 

Niet alleen op het vlak van hoeveprodukten is het bedrijf enorm geëvolueerd, ook op het landbouwbedrijf zaten we niet stil en hebben we geïnvesteerd in produktierechten en moderne stallen en machines. Daarnaast kunnen wij er niet omheen dat wij als landbouwers ook maatschappelijk een rol te spelen hebben in samenleving. Enerzijds is er zeer strikte normering van de melkkwaliteit die op het Baliehof zeer nauwlettend opgevolgd wordt. Niet voor niets zijn wij er trots op reeds meer dan 26 jaar melk te leveren met de hoogste kwaliteitsnorm AA-melk. Daarnaast zijn er milieunormen zoals nutriëntenquota, mestgebruik, afvalproblematiek,...

Vele jaren terug was Baliehof een gemengd landbouwbedrijf met enkel productie van landbouwproducten zoals melk, vlees, aardappelen, graan en groenten. Door de jaren heen is dit geëvolueerd naar enkel melkkoeien. Maar wij willen niet meer zo afhankelijk zijn van de melkprijs van de melkfabriek en leggen wij ons meer en meer toe op een verbreding van de traditionele productie naar hoeveproducten en dienstverlening zoals landbouweducatie en productie en verkoop van hoevezuivel. Dit brengt een geheel nieuwe denkwijze met zich mee, maar vooral een duurzaam investeren in een toekomstvisie die veel meer omvat dan enkel maar produceren. Het spreekt vanzelf dat het hele gezin hierbij sterk betrokken is. Krista en Luc gingen in 2010 de uitdaging aan om een nieuwe ontvangstruimte met winkel te bouwen, maar zij doen dit nog steeds voor eigen werkorganisatie. We houden dus de blik op de toekomst maar wij blijven principieel zo dicht mogelijk bij de consument staan.

In de zomer van 2012 wordt normaal gezien een installatie gebouwd voor vergisting van de eigen rundveemest. Deze wordt verwarmd, er wordt methaangas gevormd en daarmee wordt een motor aangedreven die electriciteit kan produceren. Deze pocketvergister zorgt dus voor een schoner milieu omdat er minder methaan uitgestoten wordt bij het mestverspreiden en daarna is de mest ook beter benutbaar in het gras en op de akkers. Voorlopig werd nog niet geïnvesteerd in "gratis zonnepanelen".

Baliehof Zuivelboerderij, Gistelsteenweg 577, 8490 Zerkegem, baliehof@scarlet.be, 050/81.11.02

2012 © Website gemaakt door Lies Callemeyn