Hoevewinkel:

Vrijdag en zaterdag
9u tot 18u

Markten te Brugge:

Woensdag (markt)
Zaterdag ('t zand)
Zondag (ten briele)


 


 

Ons bedrijf

 

Het Baliehof was vele jaren geleden oorspronkelijk een gemengd "hofstedeke" in de onvruchtbare en zanderige grond van Zerkegem. Het bedrijfje omvatte paardenstal, een oven- en wasplaats, een stal voor enkele koeien, wat mestvee en varkens en op de landerijen werden granen en bieten geteeld. Een deel van de grond werd ingepalmd door akkerbouw.

De historie van het bedrijf gaat heel lang terug. Het oude woonhuis en de originele stallingen staan duidelijk vermeld op een oude kadasterkaart van Zerkegem uit het jaar 1843 . Merkwaardig detail daarbij is dat er naast de hoevegebouwen een vierkante omwalling lag die gedempt werd halfweg de vorige eeuw.

Dergelijke wal lijkt wel op een slotgracht. Men vindt in Zerkegem nog slechts één plaats waar dit voorkomt: de oude pastorie met zijn grote tuin in de onmiddellijke buurt van de kerk. Ook de benaming van de wijk Wallenhove verwijst waarschijnlijk naar een vroegere boerderij tussen de Mosselstraat en 't Steedje die volgens sommige bronnen misschien wel nog ouder was dan het Oosthof in Snellegem. Vermoedelijk stond binnen die wal op het Baliehof ook een woning die moest beschermd worden tegen indringers. Duidelijk is wel dat het Baliehof, net als zovele andere boerderijen langs de Gistelsteenweg tussen Brugge en Gistel op ongeveer 200 meter van de hoofdbaan staat. Deze hoofdbaan zal in vroegere tijden (de Romeinen ?) natuurlijk op een hoogte gelegd zijn. Voor het kweken van vee had men drinkwater nodig, dus bouwde men verder in de diepte, waar water beschikbaar was.

De Molenhoek staat vermeld als de wijk waar het bedrijf gelegen is en ontleend zijn naam aan een molen die stond in de Maalderijstraat in de hoek aan bouwonderneming Ramon. Onze oudste buren herinneren zich nog dat deze degelijke molen in 1923 werd afgebroken en naar Zarren overgebracht onder de naam Wullepitmolen. Speciaal detail daarbij is dat deze graanmolen in het verleden nog werd uitgebaat door de ouders van Romain Maes, de winnaar van de Tour de France in 1935 (bron Koster Guido Vanpoucke). De molen werd in de periode 1998-2000 volledig gerestaureerd en is nog "in staat van werking" door financiële tussenkomst van het provinciebestuur van West-Vlaanderen. Daarnaast was er vroeger ook nog een molen in de Vedastusstraat, dicht bij de ingang van het huidige voetbalveld. Beiden staan duidelijk vermeld op de oude kadasterkaart van 1843.

De naam Baliehof gaat wel niet zo heel ver in het verleden terug en is vooral ontleend aan de verzuchtingen van de bezoekers van de hofstede die in vroegere tijden wel drie balies of hekkens (poorten) moesten openen en sluiten om het erf te kunnen betreden. Ook bij het verlaten van de boerderij moesten de balies weer aangepakt worden. Vooral toen de eerste auto's hun intrede deden, moet dit een ware kwelling zijn geweest voor de chauffeurs… De "Baliehoeve" bleef dus wel in de herinnering! Ja, het boerenleven en het landleven waren vroeger heel anders dan nu!

Baliehof Zuivelboerderij, Gistelsteenweg 577, 8490 Zerkegem, baliehof@scarlet.be, 050/81.11.02

2012 © Website gemaakt door Lies Callemeyn