Hoevewinkel:

Vrijdag en zaterdag
9u tot 18u

Markten te Brugge:

Woensdag (markt)
Zaterdag ('t zand)
Zondag (ten briele)


 


 

Onze koeien

 

Ons bedrijf is in de loop der jaren flink gegroeid! 25 Jaar geleden waren hier 36 koeien en nog wat akkerbouwteelten en ook varkens op het bedrijf. Nu lopen er op de groene weiden zo'n 75 zwartbonte koeien die jaarlijks bijna 8000 liter melk produceren of ±25 liter per koe en per dag. De Holstein koeien zijn door jarenlange gerichte kruisingen speciaal doorgefokt voor de melkproductie. De vlees aanzet speelt dan ook minder een rol. Voornaamste selectienorm is een duurzame en langleefbare koe die in een goede gezondheid geschikt is om vele jaren lekkere melk te produceren.

Bij eventuele veterinaire problemen doen wij een beroep op onze aangenomen bedrijfdierenarts die dan zo vlug mogelijk ter plaatse komt. Wij doen ook beroep op de adviseurs van de krachtvoederleverancier of de Bedrijfsadvisering melkveehouderij te Beitem (Inagro) en voor het paringsadvies en de veeverbetering maken wij gebruik van het SAP-advies van VRV

Wij hebben nog altijd een persoonlijke band met onze koeien. Op onze boerderij zijn de koeien niet alleen een nummer voor in de computer. Daarom geven wij hen allen bij de geboorte een naam die elk jaar met een andere letter van het alfabet begint. En als het een beetje past proberen wij daar de naam van de moeder in te betrekken. Bijvoorbeeld één van de laatste geboren kalveren is Endora, uit Coora, uit Zandora, uit Pandora, uit Commandeur, uit …. Wanneer wij als boer en boerin de levensloop van een kalfje overleggen weten wij beiden meteen over welke koe of stammoeder het gaat. Als hobby hebben wij ook nog deelgenomen aan een Veeprijskamp of een jongveeshow

Een leuke bijkomstigheid aan het werken met dieren en met de natuur is dat de laatste tijd een paar witrode kalveren geboren worden. Bij de vader moet er dus nog ergens een drager zitten van het kenmerk van de rode haarkleur. Dat wordt dus elke kalving weer spannend om te zien wat er uit komt.

 

Baliehof Zuivelboerderij, Gistelsteenweg 577, 8490 Zerkegem, baliehof@scarlet.be, 050/81.11.02

2012 © Website gemaakt door Lies Callemeyn